Az általunk „A épület” vagy „öreg iskola” néven ismert iskola építését a községi képviselő testület 1900 nyarán döntötte el. A döntés oka a régi iskolaépület rossz állapota és zsúfoltsága volt. Erről a korábbi épületről nincs semmi információnk, nem tudjuk hol állt, nem tudjuk hány tanterme volt.

  1. áprilisára elkészült a terv és a költségvetés. A 28. 000 Koronás költség olyan magas volt, hogy azt a testület nem vállalhatta. Viszont a lakosság gyarapodásának ütemében az óvódával együtt már öt tantermes iskola építéséről kellett dönteniük. Arra jutottak, hogy az egyetlen megoldás, ha az iskolát államosítják és a már megszerzett területet felajánlják teleknek.

1904-ben felépült az iskolát 1912-ben két új tanteremmel bővítették az épületet a zsúfoltság miatt. Ez a mostani tornaszoba és az ebédlő.

1924-ben került napirendre az iskolaudvar bekerítése.

1926-ban felépült a fáskamra, ami a középső udvaron állt a mellékhelyiségek mellett.

1934-ben létrehozták az iskola gazdasági gyakorlóterületét.

1941-ben a zsúfoltság ismét gondot okozott. Felmerült az emeletráépítés, de ez a háború miatt nem valósult meg.

1945-ben a háborús sérüléseket kijavították.

1948-ban az iskolát államosították.

Forrás: Sárisáp községi képviselő testületi jegyzőkönyv 1900-1950, MNL KEM Levéltár