Az intézmény helyi tantervében meghatározott tantárgyak és azok óraszámai

1 - 4. évfolyam óraterve

Tantárgyak

1.      évf.

2.      évf.

3.      évf.

4.      évf.

Magyar nyelv és irodalom

8

8

8

7

Matematika

5

5

4

4

Etika/ hit ,- és erkölcstan

1

1

1

1

Környezetismeret

-

-

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Élő idegen nyelv (német, angol)

0

0

0

3

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Informatika

-

-

1

1

Rajz és vizuális kultúra

2

2

2

2

Technika

1

1

1

1

Összesen:

24

24

25

27

 

5 - 8. évfolyam óraterve

Tantárgyak

5.      évf.

6.      évf.

7.      évf.

8.      évf.

Magyar nyelv és irodalom

5

5

4

4

Matematika

4

4

4

4

Etika/ hit ,- és erkölcstan

1

1

1

1

Természetismeret

2

2

0

0

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Fizika

0

0

1,5

1.5

Biológia

0

0

1,5

1,5

Földrajz

0

0

1,5

1,5

Kémia

0

0

1,5

1,5

Ének-zene

2

1

1

1

Digitális kultúra

1

1

-

-

Informatika

-

-

1

1

Élő idegen nyelv/angol

3

3

3

3

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Rajz és vizuális kultúra

1

1

1

1

Technika

1

1

1

0.5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Összesen:

28

28

30

29,5