• Nyomtatás

Intézményi információk az Oktatási Hivatal portálján

SZMSZ_ - Sárisáp

Pedagógusok végzettsége

Pedagógiai program

Házirend

Beiratkozásra meghatározott idő

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók száma

Az iskola elérhetősége

Az intézmény nyitva tartása

A tanulók le és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanév helyi rendje

A nevelő és oktató munkát segítők száma

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai